Ötv indirimli ticari araçların değişimi hakkında açıklama

ÖTV İndiriminden faydalanmak isteyen ticari araç sahiplerinin aşağıdaki açıklamayı dikkate almaları faydalarına olacaktır.

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 06/06/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen, ticari taşıtların yenilenmesinde ÖTV istisnası uygulamalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) 13/10/2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğe göre araç değişikliği yaparak ÖTV indiriminden faydalanmak isteyenlerden “İlgili Büyükşehir Belediyesi veya Belediye tarafından düzenlenmiş Ticari Plaka Tahsis Belgesi ve/veya Özel İzin Belgesi ya da ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden bu belgeleri haiz olunduğuna ilişkin alınmış resmi yazı,” istenilmektedir. Ayrıca bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği 07/09/2016 tarihi ilâ 30/6/2019 tarihi (bu tarihler dâhil) arasında ilk iktisabı yapılan taşıtlar için bu istisnadan yararlanılabilecek olup, İstisna uygulaması kapsamında iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden devri yapılamayacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kamuoyunda oluşan olumsuz taksi algısının düzeltilmesi için taksi sisteminde yapılacak yenilik ve gelişim çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu gelişim (dönüşüm) külfeti hükümetimizce yapılan ÖTV düzenlemesi ve yerelde İBB tarafından yapılacak fiyat düzenlemeleri ile esnafın üzerinden büyük ölçüde yükün kaldırılması sağlanmış olacaktır.

 

Yakın gelecekte Taksi taşımacılığında yapılması düşünülen segment (D segmenti ve üstü) değişimi nedeniyle, belirlenmesi muhtemel segmentte taşımacılık yapmak isteyecek esnafımız ÖTV indiriminden yararlanması halinde taşımacıların 3 yıl araç değiştiremeyecek olmaları nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için ÖTV indiriminden faydanlanmak üzere İBB tarafından ücretsiz olarak verilecek Özel İzin Belgesiyle ilgili Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden bilgi almaları esnafımızın faydasına olacaktır.

 

 


Merkez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Blv. No:3 Kat:2 34146 Bakırköy - İSTANBUL