Hizmetler

Hizmetler
taksi
TAKSİLER

Müdürlüğümüzün taksiler ile ilgili yapmış olduğu planlama çalışmalarında taksi cepleri ile ilgili talepler değerlendirildi ve arazi etütleri sonrasında gerekli düzenlemeler yapıldı

durak
DURAKLAR

Müdürlüğümüz taksi durakları için gerekli düzenlemeleri yapmış olup, durak yerleşim planları ile ilgili belgeleri ulaşımın standartlarını yükseltmeye yönelik olarak düzenlemiştir.

servis araclari
SERVİS ARAÇLARI

Okul, personel, kamu, turizm, ücretsiz yolcu servislerinin kayıt altına alınması toplu ulaşımda kalitenin yükselmesi için servis araçlarına uygunlukları denetlenilerek izin belgesi verilmeye başlanmıştır.

otobus
MİNİBÜSLER

M ve TM seri plakalı minibüsler yasal çalışma standardını, hak sahiplerinin korunmasını ve vatandaşların kaliteli hizmet almasını sağlamak için kayıt altına almaya başlamıştır.

deniz araclari
DENİZ ARAÇLARI

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün kurulma amacının temel ilkesi İstanbul kentinde ulaşımın güçlendirilmesi ve standartların yükselmesiyle trafik sorununa alternatif çözümler üretmektir.

lux taksi
TAKSİ DOLMUŞLAR

Müdürlüğümüz kurulduğu tarihten bu yana taksi dolmuş taşımacılığı ile ilgili olarak düzenlemeler yapmış ve halka daha iyi hizmet verebilme amacıyla denetimlerini gerçekleştirmiştir.

lux filo tasima
FİLO TAŞIMA

Müdürlüğümüz taşımacılık ücret tarifelerini ve belge ücretlerini, toplu taşıma ulaşımının standartlarını yükseltmeye yönelik olarak düzenlemiş ve denetlemeler yapmıştır.

ucret tarifeler
ÜCRET TARİFELERİ

Müdürlüğümüz taşımacılık ücret tarifelerini ve belge ücretlerini, toplu taşıma ulaşımının standartlarını yükseltmeye yönelik olarak düzenlemiş ve denetlemeler yapmıştır.

otis
ÖZEL TAŞIMACILIK İŞLETİM SİSTEMİ

Müdürlüğümüz İstanbul sınırları içerisinde 17.09.2020 tarih ve 906 Sayılı İBB Meclis Kararıyla tanımlanan Özel Taşımacılık Sistemi kapsamında yapılan toplu taşımacılık hizmetinin; amaca uygun, planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içerisinde gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde hizmet performansının artırılmasına yönelik yönetim ve denetimine ilişkin işlemler yürütmektedir.

sofor
TOPLU TAŞIMA ARACI KULLANIM BELGESİ

Müdürlüğümüz İstanbul sınırları içerisinde toplu ulaşım araçlarını kullanan şoförlere yönelik belgelendirme, eğitim, denetim faaliyetlerini yürütmektedir.

otis
ELEKTRONİK ULAŞIM YÖNETİM LİSANSI

İstanbul'da taksi hizmetine erişim ve yönetimi için çevrimiçi uygulamalar ile hizmet vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin,toplu ve kamusal ulaşım hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ve denetiminin sağlanması amacıylaİBB’den “Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı” verilmektedir.

sofor
TAŞIT HİZMET KALİTESİ UYGUNLUK KONTROLU(TAHKUK)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde taksi, minibüs, taksi dolmuş, okul/turizm ve diğer servis taşımacılığı kapsamında; UKOME tarafından belirlenen standart ve kriterlere uygun kaliteli taşıtlar ile taşımacılık yapılması amacıyla UKOME Kararıyla Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü Sistemi (TAHKUK) hayata geçirilmiştir.

ULAŞIM AKADEMİSİ

İBB Ulaşım Akademi kapsamında toplu taşıma alanında hizmet veren 65.000 şoföre yönelik oryantasyon seminerleri, eğitim seminerleri ve mesleki seminerler başlıkları altında teorik eğitimler verilmesinin yanı sıra, ölçme, değerlendirme ve sertifikasyon programlarının uygulanması hedeflenmiştir.

Merkez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Blv. No:3 Kat:2 34146 Bakırköy - İSTANBUL