ELEKTRONİK ULAŞIM YÖNETİM LİSANSI

BELGE ÜCRETLERİ, BAŞVURU ŞARTLARI VE YAPTIRIM CETVELİ

 

İstanbul'da taksi hizmetine erişim ve yönetimi için çevrimiçi uygulamalar ile hizmet vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin; toplu ve kamusal ulaşım hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ve denetiminin sağlanması amacıyla 25.05.2017 tarih ve 2017/4-6 sayılı UKOME kararı gereği İBB’den “Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı” almaları gerekmektedir.

2024 YILI BELGE ÜCRETLERİ

1

Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı Katılım Bedeli (5 Yıllık) 

475.200 TL

2

Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı Vizeleme Bedeli (1 Yıllık) 

31.680 TL

3

Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı Taksi Başına Yıllık Bedeli

192 TL

 

1)   Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı 5 yıl süreyle geçerli olup ilk yıl hariç her yıl yukarıda belirtilen bedel karşılığı vizelenecektir.

2)   Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı başvurusu yapan kişiler, işbu lisans kapsamına aldıkları her taksi için yukarıda belirtilen

bedeli başvuru yaptıkları günden başlamak üzere yıllık olarak ödeyecektir. Lisans kapsamına alınan araçların 3 iş günü içerisinde

Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı Taksi Başına Yıllık Bedelinin ödenmesi zorunludur.

3)   Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı ile birlikte en az 500 taksi için Taksi Başına Yıllık Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı

alınması zorunludur. Taksi başına alınan Yıllık Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı 365 takvim günü geçerlidir.

4)   Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı kapsamında üyeliği olan taksi taşımacılarının, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü elektronik

ruhsat sisteminde üye oldukları lisans sahibi kişiyi belirtmeleri zorunludur. Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansına üye olduğu halde

üyeliğini bildirmeyen taşımacıların Taksi Çalışma Ruhsatnameleri geçersiz sayılacaktır.

 

Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı kapsamında taksilere takılacak cihazların (tablet, tablet taksimetre, vb.) araç içi montajından

önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden araç içi montaj yeri ve cihazlar için uygunluk görüşü alınması zorunludur.

 

1.   Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı Genel Esasları;

a)   Tüzel kişinin, şirket merkezi/Şubesi İstanbul’da olacaktır.

b)   500 adet ve üzeri taşımacı üyeliği olan gerçek veya tüzel kişiler, taşımacı ve yolculara 7/24 sabit telefon numarası üzerinden

hizmet verecek şekilde müşteri hizmetleri bulundurulacaktır.

c)   Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı 5 yıl süreyle geçerli olup her yıl vizelenecektir.

ç)   Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı bedeli İBB Meclisi tarafından belirlenecektir.

d)   Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile taksi taşımacılığı yönetimi kapsamında lisans sahibinin

sistemine üye olacak taşımacı ve şoförlere ilişkin edindiği bilgi ve belgeleri üçüncü kişilerin erişimine izin vermeyecek ve bu konularda

çalışanlarını uyarıp sürekli olarak denetleyerek İBB’ye bu hususları kapsayan gizlilik güvenliği taahhütnamesi verilecektir. Söz konusu

gizlilik taahhütnamesi İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü internet sitesinden yayınlanacaktır.

e)   İBB lisans sahibine ait edindiği bilgi ve belgeleri diğer lisans sahibi kişilerle paylaşmayacaktır.

f)   Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı kapsamında taşımacılık yapacak taşımacının sahip olduğu taksiye ait Geçici Çalışma Ruhsatnamesi

ve şoförlere ait Toplu Taşıma Aracı (Ticari Taşıt) Kullanım Belgesi bilgileri için İBB TUHİM e-ruhsat sistemi üzerinden çevrimiçi kimlik

doğrulaması yapılacak ve çevrimiçi doğrulaması yapılmamış taksiler, taşımacılar ve şoförler çalıştırılmayacaktır.

g)   Başvuru yapacak tüzel kişilerin ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) belgelerine sahip

olmaları gerekmektedir.

 

a)   Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı sahibi gerçek veya tüzel kişiler, kendi sistemleri üzerinde yapılan seyahatlerle ilgili, anlık veya periyodik

olarak aşağıdaki bilgileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile paylaşacaktır.

1)   Sisteme üye olan taşımacı ve şoförlerin üyelik başlangıç ve bitiş bilgileri,

2)   Yolculuk başlangıç konum ve zamanı bilgileri,

3)    Yolculuk bitiş konum ve zamanı bilgileri,

4)    Yolculuk ile İBB’ye gelen şikayetlerin takibi için yolculuk ücreti bilgileri,

5)    Toplu ve kamusal ulaşım hizmet kalite sistemi kapsamında kullanılacak yolculara ait yolculuk öneri, şikâyet ve puanlama bilgileri,

 

1.     Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı için gerekli belgeler;

a)   Başvuru formu,

b)   Tüzel kişi imza sirküleri,

c)    Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,

ç)    ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) belgeleri,

d)    Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı ödendi makbuzu/belgesi/bilgisi,

 

2.      Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı sahibi ile taşımacılar arasında yapılacak sözleşme örnekleri Toplu Ulaşım Hizmetleri

Müdürlüğüne bildirilecektir.

 

3.      Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı sistemi aşağıdaki yaptırım cetveline göre değerlendirilecektir.

Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı Yaptırım Cetveli
NO İHLAL KONUSU  YAPTIRIM AÇIKLAMA
1 Tüzel kişinin, şirket merkezinin İstanbul’dan taşınması, tasfiye olması ve unvanının değişmesi durumlarında, Toplu Ulaşım Denetim Komisyonunun değerlendirmesi ve onaylamasına müteakip Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı iptal edilir. -
2 Tüzel kişinin, şirket merkezinin İstanbul’dan taşınması, tasfiye olması ve unvanının değişmesi durumlarında, Toplu Ulaşım Denetim Komisyonunun değerlendirmesi ve onaylamasına müteakip Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı iptal edilir. -
3 Toplu Ulaşım Denetim Komisyonunun değerlendirmesi ve onaylamasına müteakip Bildirim Yapılmayan Gün Sayısı X Taksi Açılış Ücreti Bedeli* ceza uygulanır, söz konusu ihlal konusu giderilene kadar Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı askıya alınır Bildirim yapılmayan gün sayısının 365 takvim gününü aşması durumunda Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı iptal edilir.
4 Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansının vizelenmemesi durumunda, Toplu Ulaşım Denetim Komisyonunun değerlendirmesi ve onaylamasına müteakip 5000 X Taksi Açılış Ücreti Bedeli* ceza uygulanır, söz konusu ihlal konusu giderilene kadar Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı askıya alınır. -
5 500 adet ve üzeri taşımacı üyeliği olan gerçek veya tüzel kişiler, taşımacı ve yolculara 7/24 sabit telefon numarası üzerinden hizmet verecek şekilde müşteri hizmetleri bulundurmaması durumunda, Toplu Ulaşım Denetim Komisyonunun değerlendirmesi ve onaylamasına müteakip 5000 X Taksi Açılış Ücreti Bedeli* ceza uygulanır, söz konusu ihlal konusu giderilene kadar Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı askıya alınır. -
6 Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile taksi taşımacılığı kapsamında sisteme üye olacak taşımacı ve şoförlere ilişkin İBB’ye verilen gizlilik taahhütnamesine uyulmaması durumunda, Toplu Ulaşım Denetim Komisyonunun değerlendirmesi ve onaylamasına müteakip 5000 X Taksi Açılış Ücreti Bedeli* ceza uygulanır, söz konusu ihlal konusu giderilene kadar Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı askıya alınır. -
7 İBB Toplu Ulaşım Müdürlüğü online uygulamalar üzerinden çevrimiçi kimlik doğrulaması yapılmamış taşımacılar ve şoförler çalıştırılması durumunda, Toplu Ulaşım Denetim Komisyonunun değerlendirmesi ve onaylamasına müteakip Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı iptal edilir. -
8 Tüzel kişilerin ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) belgelerinin süresi dolduğunda yenilenmemesi durumunda, Toplu Ulaşım Denetim Komisyonunun değerlendirmesi ve onaylamasına müteakip 3000 X Taksi Açılış Ücreti Bedeli* ceza uygulanır, söz konusu ihlal konusu giderilene kadar Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı askıya alınır. -
9 Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı sahibi gerçek veya tüzel kişiler, kendi sistemleri üzerinde yapılan seyahatlerle ilgili, anlık veya periyodik olarak istenilen bilgilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile paylaşılmaması durumunda, Toplu Ulaşım Denetim Komisyonunun değerlendirmesi ve onaylamasına müteakip 5000 X Taksi Açılış Ücreti Bedeli* ceza uygulanır, söz konusu ihlal konusu giderilene kadar Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı askıya alınır. 2. Tekrar ve sonrası ihlalinde Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı iptal edilir.
10 Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı sahibi ile taşımacılar arasında yapılacak sözleşme örnekleri Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmemesi durumunda, Toplu Ulaşım Denetim Komisyonunun değerlendirmesi ve onaylamasına müteakip 5000 X Taksi Açılış Ücreti Bedeli* ceza uygulanır, söz konusu ihlal konusu giderilene kadar Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı askıya alınır. -
11 Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı kapsamında takılması düşünülen cihazların (Tablet Taksimetre vb.) araç içi montajından önce İstanbul Büyükşehir Belediyesinden araç içi montaj yeri ve cihazlar için uygunluk görüş alınmaması durumunda, Toplu Ulaşım Denetim Komisyonunun değerlendirmesi ve onaylamasına müteakip 5000 X Taksi Açılış Ücreti Bedeli* ceza uygulanır, söz konusu ihlal konusu giderilene kadar Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı askıya alınır. -
Taksi Açılış Ücreti Bedeli: UKOME tarafından A,B,C Segmenti (Sarı renkli) Taksiler için belirlenmiş açılış ücretidir.
 

 

 

EDTS

AÇIKLAMA

96110

Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı Katılım Bedeli

96115

Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı Vizeleme Bedeli

96120

Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı Taksi Başına Yıllık Bedeli

 

Hesap Bilgisi

ALICI               : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

ALICI BANKA    : İNG BANK

ALICI IBAN       : TR29 0009 9004 5746 4000 1000 41

AÇIKLAMA        : EDTS + TCVK + ŞİRKET VEYA ŞAHİS İSMİ    

 

NOT       : Yukarıda belirtilen EDTS kodlarının ödemeleri yapılırken her biri için ayrı EFT yapılarak ödenmesi gerekmektedir. Açıklama sırası belirtildiği gibi sırasıyla yapılmalıdır. 

İstanbul'da taksi hizmetine erişim ve yönetimi için çevrimiçi uygulamalar ile hizmet vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, toplu ve kamusal ulaşım hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ve denetiminin sağlanması amacıyla İBB’den “Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı”  verilmektedir.

Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı Gizlilik Sözleşmesi 

Merkez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Blv. No:3 Kat:2 34146 Bakırköy - İSTANBUL