info

TAKSİLER VE LÜKS TAKSİLER

Müdürlüğümüz tarafından İstanbul’un taksi ihtiyacını belirlemeye yönelik olarak; kentin coğrafi yapısı, ulaşım türlerinin ağırlıkları, nüfus projeksiyonu, taksi kullanım alışkanlıkları vb parametreler değerlendirilerek vatandaşlarımıza kaliteli bir ulaşım hizmeti vermek adına planlama çalışmaları yapılmaktadır. Bu doğrultuda taksilerin indirme-bindirme yerleri, durakları ve araçları ile ilgili standartlar belirlenmektedir. Değerlendirmesi yapılan başvuruların trafik sirkülâsyonu, yol ve kaldırım geometrisi, trafiğinin akış yönü ve parklanmayı etkileyen diğer hususlar yönünden araştırılmak üzere arazi çalışması yapılarak, başvuru alanı ile ilgili değerlendirmeleri içeren teknik arazi raporu hazırlanmaktadır. Başvuru alanı ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan görüş almak için resmi yazışmaları yapılır ve kurum görüşleri dikkate alınarak planlama süreci şekillendirilir.

Yeni açılan hastaneler, alışveriş merkezleri, meydanlar, iskeleler ve konut sitelerindeki taksi ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılacak durak yerleri planlanarak Taksi Yönetim Merkezi (Taksi Çağrı Merkezi) ile entegrasyonu sağlanır. Taksiler için araç ve şoför standartlarının belirlenmesi çalışması UKOME kararı ile sonuçlandırılmaktadır.

Çalışma Ruhsatı başvuruları internet üzerinden yapılmaktadır. Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinde "e-toplu ulasim ruhsat" linkinden esnafımız ruhsat başvurusunda bulunmak durumundadır.

Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezine Katılım amacıyla Taksi Dolmuş Araçları Montaj Randevusu Almak İçin Tıklayınız.

TAKSİ GEÇİCİ ÇALIŞMA RUHSATNAMESİ ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER;

(Periyodik Araç Muayenesi olmayan araçlar için Taksi Çalışma Ruhsatnamesi düzenlenmez, Aracın Cihaz montajının yapılmış olması gerekmektedir.)

Taksi sahibinden istenecek evraklar;

 1. Motorlu Araç Trafik ve Araç Tescil Belgelerinin fotokopileri 
 2. İlgili oda faaliyet belgesi,
 3. Plaka sahibi değişmiş ise satış sözleşmesi/veraset ilamı fotokopisi varsa feragatname fotokopisi 
 4. Taksimetre Sicil ve Muayene Kartı 

Taksi çalışacak ruhsat sahibi dâhil tüm şoförlerin Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesine sahip olması gerekmektedir.

Tahsis Belgesi başvurularından istenen evraklar;

 1. Müracaat tarihi itibariyle şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçtiğini belirten imzalı beyanname (Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir),
 2. T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Belgesi,
 3. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi (https://tuhim.ibb.gov.tr/Sisteminde Aktif Olması Gerekmektedir).
 4. Vekil ise, Vekaletname (………… Plakalı aracı almaya ve ilgili kurumdan gerekli işlemleri yapmaya ifadesi yazılı olacak),
 5. Araç Tescil Belgesi,
 6. Tahsis süresince geçerli olmak üzere verilmiş geçici ilgili esnaf odası faaliyet belgesi (tescil işlemine müteakip ilgili esnaf odasından faaliyet belgesi aslı ibraz edilecektir),
 7. www.turkiye.gov.tr (e-devlet) Adresinden İstanbul’da mevcut durumda ikamet ettiğini gösterir Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi,
 8. Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmî kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı sahibi olmak (Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapacak şoförlerin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81. 82. 83. 86. 87. 88. 94. 95. 96. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 141. 142. 143. 148. 149. 157. 158. 179/3. 188. 190. 191. 197. 220. 226. 227. 314 ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35. maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca 53. Maddeden alınan hüküm varsa belirtilen süre boyunca belge düzenlenmez)
 9. İBB Gelirler Müdürlüğünden Borcu Olmadığı Kontrol Edilecektir.
  TAKSİ SEGMENT LİSTESİ
  2016-9-6 UKOME Kararına istinaden C segment grubundaki fosil yakıtlı araçlar sarı taksi olarak, C segmenti %100 elektrikli motorlar, D segmenti ve 8+1 Koltuk Kapasiteli MPV (Çok Amaçlı Panelvan) araçlar turkuaz taksi, E ve üstü segment grubundaki araçlar ile 8+1 kapasiteli Mercedes Viano, Mercedes Vito, Volkswagen Carevelle araçlar da siyah taksi olarak çalışacaklardır.

        

Merkez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Blv. No:3 Kat:2 34146 Bakırköy - İSTANBUL