ÖZEL TOPLU TAŞIMACILIK İŞLETİM SİSTEMİ

Müdürlüğümüz İstanbul sınırları içerisinde 17.09.2020 tarih ve 906 Sayılı İBB Meclis Kararıyla tanımlanan  Özel Taşımacılık Sistemi kapsamında yapılan toplu taşımacılık hizmetinin; amaca uygun, planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içerisinde gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde hizmet performansının artırılmasına yönelik yönetim ve denetimine ilişkin işlemler yürütmektedir.

 

Özel Taşımacılık İşletim Sistemi Çalışma İzin Belgesi ve Tahsis Belgesi

  Özel Taşımacılık İşletim Sistemi Çalışma İzin Belgesi ve Tahsis Belgesi (Plaka Tahsis Belgesi) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir.

 • Özel Taşımacılık İşletim Sistemi Çalışma İzin Belgesi geçerlilik süresi bir yıldır.
 • Özel Taşımacılık İşletim Sistemi Çalışma İzin Belgesi ve Tahsis Belgesi (Plaka Tahsis Belgesi) için İETT’den uygunluk üst yazısı ve İBB Meclisi tarafından belirlenen bedeller alınacaktır.
 • İETT tarafından uygunluk üst yazısında uygun görülen otobüslere Araç Uygunluk Belgesi
 • Eksiği nedeniyle uygun görülmeyen işletmeci, İETT Garaj Müdürlüğüne muayene için İETT tarafından gönderilen yazının üzerindeki tarihten başlamak üzere, eksiklerini en geç 15 (on beş) gün içinde tamamladıktan sonra Araç Uygunluk Belgesini alacaktır.
 • Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Taşımacılık İşletim Sistemi Çalışma İzin Belgesine ilgili otobüsü kullanacak şoförler online olarak İETT’den alınır.
 • Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Taşımacılık İşletim Sistemi Çalışma İzin Belgesi ve Tahsis Belgesi üzerindeki bilgiler veya kare kodun okutulması sonucu görülen online bilgilerinin yapılan denetimlerde doğrulanması durumunda geçerlidir. Aksi durumda bahsi geçen belgeler geçersiz olarak değerlendirilecektir.
 • Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) Çalışma İzin Belgesi için istenilecek belgeler;
 1. İETT’den uygunluk üst yazısı,
 2. Engelli erişimine uygun ibaresi bulunan Araç Tescil Belgesi,
 3. İlgili oda faaliyet belgesi,
 4. Araç Tescil Belgesinde yazılı yolcu kapasitesini kapsayan Ferdi Kaza Koltuk Sigortası [Kişi (koltuk) başına; vefat ve sürekli sakatlık teminatı için 50.000 TL limit, tedavi masrafı limiti olarak ise 5.000 TL teminat belirlenmiş olacaktır.],
 5. Tüzel kişi için, Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Şirket Yetkilisi İmza sirküleri,
 6. İBB, İBB işletmeleri ve bağlı kuruluşlarına borcu olmadığı kontrol edilecektir.
 • Özel Taşımacılık İşletim Sistemi Tahsis Belgesi (Plaka Tahsis Belgesi) için istenilecek belgeler;
 1. İETT’den uygunluk üst yazısı,
 2. Engelli erişimine uygun ibaresi bulunan Araç Tescil Belgesi,
 3. İlgili oda faaliyet belgesi,
 4. Tüzel kişi için, Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Şirket Yetkilisi İmza sirküleri,
 5. İBB, İBB işletmeleri ve bağlı kuruluşlarına borcu olmadığı kontrol edilecektir.

 

Araç Yaşı ve Teknik Yükümlülükler

MADDE 15 – (1) Otobüsler taşımacılığa ilk defa başlarken (0-7) yaşında alçak tabanlı ve engelli erişimine uygun; Araç İmal Montaj ve Tadil Yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuat ve teknik talimatnamelerde belirtilen şartlara haiz olarak hizmete başlar ve bu araçlar 15 yaş sonuna kadar kullanılabilir.

 • İşletmeci, Araç İmal Montaj ve Tadil Yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuat ve teknik talimatnamelerde belirtilen şartlara uymak koşuluyla, (0-7) yaşındaki aracı aynı veya daha üst model; 7 yaş üstü araca ise (0-7) yaşında alçak tabanlı ve engelli erişimine uygun bir araçla değiştirebilir. (2022/9-13),
 • Mevcut araçlar mevzuatında belirtildiği şekliyle engelli erişimine uygun hale getirilir. Aksi takdirde ilgili araçlar için Özel Taşımacılık İşletim Sistemi Çalışma İzin Belgesi düzenlenmez.

İlgili Yönergeye ulaşmak için tıklayınız

Merkez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Blv. No:3 Kat:2 34146 Bakırköy - İSTANBUL