info

MİNİBÜS TAŞIMACILIĞI

Minibüs: Sürücü hariç azami 16 kişilik oturma yeri olan, ticari amaçla yolcu taşıyan motorlu taşıt türüdür.

Sürdürülebilir, denetlenebilir ve insan odaklı toplu ulaşım sistemi kurulması amacıyla yola çıkan Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, tüm ulaşım sistemlerine entegre minibüs hatları ile daha rahat, hızlı ve özel araç kullanım bağımlılığını azaltacak kalitesi yüksek, standart ve kriterleri belli olan minibüs taşımacılığını oluşturmayı amaçlamaktadır.

Müdürlüğümüz bu kapsamda öncelikle M ve TM seri plakalı minibüsleri; yasal çalışma standardını, hak sahiplerinin korunmasını ve vatandaşların kaliteli hizmet almasını sağlamak adına kayıt altına alarak Minibüs Geçici Çalışma Ruhsatı vermektedir.

Müdürlüğümüz, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde minibüslerin hat, güzergâh, durak ve araç taleplerini değerlendirmeye almakta, büro çalışmaları, arazi etütleri ve teknik değerlendirmeler ışığında gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. İstanbul Ulaşım Master Planı ve Toplu Ulaşım Araçlarının Entegrasyonu projelerine uygun bir şekilde UKOME’ye sunarak UKOME kararları çerçevesinde gerekli uygulamaları hayata geçirmektedir.

Ayrıca Müdürlüğümüz minibüs hatlarına yapılacak zaman ve ücret tarifelerini belirleyerek UKOME’ ye rapor halinde sunmakta ve UKOME kararları çerçevesinde gerekli uygulamaları yapmaktadır.

Çalışma Ruhsatı başvuruları elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılmaktadır. http://e-tuhim.ibb.gov.tr/ internet adresinden elektronik başvuru sistemine giriş yaparak tüm esnafımız Çalışma Ruhsatı başvurusunda bulunabilmektedir.

Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezine Katılım amacıyla Araç Montaj Randevusu Almak İçin Tıklayınız.

 

9+1 Lüks Minibüs Taşımacılığı ile ilgili Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

MİNİBÜS GEÇİCİ ÇALIŞMA RUHSATI ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER;

a)Çalışma Ruhsatnamesi düzenlenmesi esnasında ticari araç sahibinden istenecek Belgeler;


 • 1) Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (tüm hissedarların),

  2) Araç Tescil Belgesi (Kullanım Amacı Yolcu Nakli-Ticari) fotokopisi,

  3) Aynı yıl içinde araç değişikliği varsa önceki çalışma ruhsatnamesinin aslı, plaka sahibi değişmiş ise satış sözleşmesi/veraset ilamı fotokopisi 

  4) İlgili oda faaliyet belgesi,

   

Minibüs sahibinden istenecek evraklar;

 1. Vekil ile müracaat halinde, vekâletname fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir),
 2. Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (tüm hissedarların),
 3. Araç Tescil Belgesi (Kullanım Amacı Yolcu Nakli-Ticari) fotokopisi, (Ruhsat tesliminde aslı ibraz edilecektir),
 4. Aynı yıl içinde araç değişikliği varsa önceki çalışma ruhsatnamesinin aslı, plaka sahibi değişmiş ise satış sözleşmesi/veraset ilamı fotokopisi ve o yıl verilen çalışma ruhsatnamesinin aslı,
 5. İlgili oda faaliyet belgesi, (aslı),
 6. TC Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi (tüm hissedarların),

b) Ticari araç sahibi dâhil tüm şoförlere ait İstenecek Belgeler;

1) B/C/E sınıfı sürücü belgesi fotokopisi,

2) Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmî kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı sahibi olmak (Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapacak şoförlerin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘81.’ ‘82.’ ‘83.’ ‘86.’ ‘87.’ ‘88.’‘94.’ ‘95.’ ‘96.’ ‘102.’ ‘103.’ ‘104.’ ‘105.’ ‘106’, ‘107’, ‘108’, ‘109.’, ‘148.’, ‘149.’, ‘179/3.’ ‘188.’ ‘190.’, ‘191.’ ‘226’ ‘227.’ ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun’35.’ maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir)3) Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (tüm şoförler için),

 

4) Başvuru tarihi itibariyle 2 ayı geçmemiş Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması aslı,

5) Taşımacı üzerine kayıtlı Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,

6) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik raporu ve her yıl bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı yönünden (uzman unvanına sahip doktorlardan) alınacak sağlık raporu, 

7) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden uyuşturucu kullanmadığı ile ilgili tahlil sonuçlarını gösterir rapor (Başvuru tarihi itibariyle 1 (Bir) ayı geçmemiş),

c) Araç veya Şoförlerden herhangi birinin değişmesi durumunda istenilen evraklar ile birlikte, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne müracaat edilerek Çalışma Ruhsatnamesi yenilenecektir. 

 

Ticari Plaka Tahsis Belgesi Bedeli:3260 TL
TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM UYGULAMASI

Merkez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Blv. No:3 Kat:2 34146 Bakırköy - İSTANBUL