info

MİNİBÜS TAŞIMACILIĞI

Minibüs: Sürücü hariç azami 16 kişilik oturma yeri olan, ticari amaçla yolcu taşıyan motorlu taşıt türüdür.

Sürdürülebilir, denetlenebilir ve insan odaklı toplu ulaşım sistemi kurulması amacıyla yola çıkan Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, tüm ulaşım sistemlerine entegre minibüs hatları ile daha rahat, hızlı ve özel araç kullanım bağımlılığını azaltacak kalitesi yüksek, standart ve kriterleri belli olan minibüs taşımacılığını oluşturmayı amaçlamaktadır.

Müdürlüğümüz bu kapsamda öncelikle M ve TM seri plakalı minibüsleri; yasal çalışma standardını, hak sahiplerinin korunmasını ve vatandaşların kaliteli hizmet almasını sağlamak adına kayıt altına alarak Minibüs Geçici Çalışma Ruhsatı vermektedir.

Müdürlüğümüz, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde minibüslerin hat, güzergâh, durak ve araç taleplerini değerlendirmeye almakta, büro çalışmaları, arazi etütleri ve teknik değerlendirmeler ışığında gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. İstanbul Ulaşım Master Planı ve Toplu Ulaşım Araçlarının Entegrasyonu projelerine uygun bir şekilde UKOME’ye sunarak UKOME kararları çerçevesinde gerekli uygulamaları hayata geçirmektedir.

Ayrıca Müdürlüğümüz minibüs hatlarına yapılacak zaman ve ücret tarifelerini belirleyerek UKOME’ ye rapor halinde sunmakta ve UKOME kararları çerçevesinde gerekli uygulamaları yapmaktadır.

Çalışma Ruhsatı başvuruları elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılmaktadır. e-tuhim.ibb.gov.tr internet adresinden elektronik başvuru sistemine giriş yaparak tüm esnafımız Çalışma Ruhsatı başvurusunda bulunabilmektedir.

 

Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezine Katılım amacıyla Araç Montaj Randevusu Almak İçin Tıklayınız.

9+1 Lüks Minibüs Taşımacılığı ile ilgili Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

 

MİNİBÜS GEÇİCİ ÇALIŞMA RUHSATI ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER;

 

a)Çalışma Ruhsatnamesi düzenlenmesi esnasında ticari araç sahibinden istenecek Belgeler;

 1.  Araç Tescil Belgesi (Kullanım Amacı Yolcu Nakli-Ticari) fotokopisi,
 2.  plaka sahibi değişmiş ise satış sözleşmesi/veraset ilamı fotokopisi 
 3.  İlgili oda faaliyet belgesi,

Minibüs sahibinden istenecek evraklar;

 1. Araç Tescil Belgesi (Kullanım Amacı Yolcu Nakli-Ticari) fotokopisi, (Ruhsat tesliminde aslı ibraz edilecektir),
 2.  plaka sahibi değişmiş ise satış sözleşmesi/veraset ilamı fotokopisi ve o yıl verilen çalışma ruhsatnamesinin aslı,
 3. İlgili oda faaliyet belgesi, (aslı),

b) Ticari araç sahibi dâhil tüm şoförlere ait İstenecek Belgeler;

 1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi

Tahsis Belgesi başvurularından istenen evraklar;

 1. Müracaat tarihi itibariyle şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçtiğini belirten imzalı beyanname (Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir),
 2. T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Belgesi,
 3. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi (https://tuhim.ibb.gov.tr/Sisteminde Aktif Olması Gerekmektedir).
 4. Vekil ise, Vekaletname (………… Plakalı aracı almaya ve ilgili kurumdan gerekli işlemleri yapmaya ifadesi yazılı olacak),
 5. Araç Tescil Belgesi,
 6. Tahsis süresince geçerli olmak üzere verilmiş geçici ilgili esnaf odası faaliyet belgesi (tescil işlemine müteakip ilgili esnaf odasından faaliyet belgesi aslı ibraz edilecektir),
 7. www.turkiye.gov.tr (e-devlet) Adresinden İstanbul’da mevcut durumda ikamet ettiğini gösterir Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi,
 8. Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmî kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı sahibi olmak (Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapacak şoförlerin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81. 82. 83. 86. 87. 88. 94. 95. 96. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 141. 142. 143. 148. 149. 157. 158. 179/3. 188. 190. 191. 197. 220. 226. 227. 314 ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35. maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca 53. Maddeden alınan hüküm varsa belirtilen süre boyunca belge düzenlenmez)
 9. İBB Gelirler Müdürlüğünden Borcu Olmadığı Kontrol Edilecektir.

 

Merkez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Blv. No:3 Kat:2 34146 Bakırköy - İSTANBUL