info

Yük Taşımacılığı

Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yük taşıtlarının çalışma şekli, saati, süresi ve şartlarını belirleme, bu taşıtların teknik özelliklerini, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etme, sayılarını belirleme ve bunlara “Yük Taşımacılığı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi” verilmesi hususları Lojistik ve Terminaller Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Ruhsatında araç cinsi "KAMYON" olarak belirtilen ağır tonajlı araçlara; gerekli şartları taşımaları halinde Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi verilmektedir.

 

Yük Taşıma Aracı Kullanım Kartı Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;

 1. TC Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi (66 yaşından gün almamış olmak),
 2. Karayolları Trafik Yönetmeliği tarafından tanımlanmış ve ilgili yük taşıtına ait sürücü belgesi (B/C/D),
 3. Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması (son iki aylık),
 4. Sürücü Belgesi Ceza Bilgisi Sorgulaması (Son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak taşıt kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamışolmak),
 5. Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı (5237 SayılıTürk Ceza Kanununun ‘109.’ ‘179.’ ‘188.’ ‘190.’ ‘191.’ ve 5326 SayılıKabahatler Kanununun ’35.’ maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş),
 6. Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan Ulusal Meslek Standardına Uygun Yük Taşıtı Şoförü sertifikası sahibi olmak (Sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilecektir),
 7. Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı/Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC4/SRC5),
 8. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik raporu,
 9. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden her yıl alınacak bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı yönünden (uzman unvanına sahip doktorlardan) sağlık raporu,

Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi müracaat için gerekli belgeler;

 1. Taşımacı/Alt Taşımacıya ait TC Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. Vekil ile müracaat halinde, vekâletname fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir),
 3. Araç Tescil Belgesi (Kullanım Amacı Yük Nakli-Ticari) fotokopisi,
 4. İlgili oda faaliyet belgesi,
 5. Taşınan yüke ait İlgili Bakanlıktan ve/ya Bakanlıklardan alınmış ticari amaçla çalışacak yük taşıtı yetki belgesi ve taşıt kartının aslı ile birlikte fotokopisi,
 6. Taşınan yüke ait ilgili kurumlardan alınmış izin belgesi (Hafriyat yükü için; Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi) fotokopisi,
 7. Yürürlükteki harç bedeli, hesap belgesi (dekont) aslı,
 8. İdare-Yüklenici-Taşımacı-Alt Taşımacılar arasındaki sözleşmeler,
 9. Taşıma faaliyeti dışında parklanma ve/ya depolanma yapacağı, İBB tarafından onaylanmış park alanı için taşımacıya ait tapu fotokopisi/kira kontratı/otopark sözleşmesi,
 10. Taşımacı tarafından imzalanmış Karayolu Yük Taşımacılığı Taahhütnamesi (EK-5),

Yük Taşıtına Ait İstenecek Belgeler;

 1. Motorlu Araç Trafik Belgesi fotokopisi,
 2. İBB Toplu Ulaşım Yönetim Merkezi üyelik belgesi,
 3. Yük taşıtının yan sağ ve sol kapılarına TUHİM tarafından ölçüleri belirlenmiş plaka zorunluluğu,

Şoförlerden İstenilecek Belgeler;

 1. Yük Taşıma Aracı Kullanma Kartı,
 2. Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı/Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC4/SRC5),

Not:

 • Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin BelgesiTesliminde; Motorlu Araç Trafik ve Araç Tescil Belgesi aslı ibraz edilecektir.
 • Vekil ile müracaat halinde, vekâletname aslı ibraz edilecektir.
 • Araçta reklâm ve/ya logo varsa İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

2) YÜK TAŞIMACILIĞI N1 (TİCARİ) KAMYONETLER İÇİN GÜZERGAH KULLANIMI İZİN BELGESİ
İSTENEN BELGELER  
  1. Faaliyet Belgesi        
  2. Araç Ruhsat Fotokopisi        
  3. Noter Onaylı Vekaletname        
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Güzergah Kullanım İzin Belgesi hesabına yatırılmış
Banka Dekontu (ASLI)
             
  1 YILLIK
N1 YÜK NAKLİ TİCARİ KAMYONETLER 50 TL

 

28.01.2021 Tarih ve 2021/1-9 Sayılı UKOME Kararı ile İstanbul Sınırları İçerisinde Deniz de Yapılan Taşımacılıklar İçin Geçici Yük Taşıma Ruhsatnamesi, Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürlüğü Tarafından Verilecektir. Verilecek Ruhsatname İçin İstenilen Evraklar;
1) Gemi Tasdiknamesi
2) Denize Elverişlilik Belgesi
3) Tonilato
4) Faaliyet Belgesi
5) Dekont (EDTS Kodu: 11400,(3.366,00 TL / Vakıfbank, Denizbank ev ING Bank’ a Yatırılacaktır.) şeklindedir.

 

 

Çeşitli Dokümanlar:

Karayolu Yük Taşımacılığı Yönergesi İlanı

Merkez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Blv. No:3 Kat:2 34146 Bakırköy - İSTANBUL