info

Servis Araçları

Müdürlüğümüz tarafından okul, personel, kamu, turizm ve ücretsiz yolcu servislerinin kayıt altına alınması ve toplu ulaşımda kalitenin yükseltilmesi için servis araçlarına uygunlukları değerlendirilerek izin belgesi verilmekte, bu sayede uygunsuz araçların trafiğe çıkması ve yasa dışı ticari teşebbüsler yapılarak kamu yararının tehlikeye sokulması engellenmiştir.

Araç sahiplerinin gerekli şartları yerine getirerek izin belgesi almaksızın çalışması koşulunda araçları trafik ekiplerince bağlanmakta olduğu gibi cezai müeyyide de uygulanmaktadır.

Tüm servis araçları için izin belgesi başvuruları elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Yeni uygulamaya geçen bu sistem için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz

http://e-tuhim.ibb.gov.tr/

 

E-Tuhimde Bazı İşlemlerin Nasıl Yapılacağını Anlatan Videolar :

 

E-Tuhim Üyelik

Servis Devir Ön Kayıt İşlemi

Noterde İşlem Sonrası Devir Kayıt İşlemi

Servis Araç Değişim İşlemi

 

Okul ve Personel Servisi haricindeki servislerin güzergah belgesini sorgulamak için tıklayınız..

 

 

Servis Araçları Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Almak İçin Elektronik Başvuru Sisteminde Servis Taşımacılığı Türlerine Göre İstenilen Belgeler:

 

Tahsis  başvuruları için istenen evraklar;

  1. Müracaat tarihi itibariyle şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçtiğini belirten imzalı beyanname (Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir),
  2. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi,
  3. Vekil ise, Vekaletname (………… Plakalı aracı almaya ve ilgili kurumdan gerekli işlemleri yapmaya ifadesi yazılı olacak),
  4. Araç Tescil Belgesi,
  5. Tahsis süresince geçerli olmak üzere verilmiş geçici ilgili esnaf odası faaliyet belgesi (tescil işlemine müteakip ilgili esnaf odasından faaliyet belgesi aslı ibraz edilecektir),
  6. Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmî kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı sahibi olmak (Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapacak şoförlerin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81. 82. 83. 86. 87. 88. 94. 95. 96. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 141. 142. 143. 148. 149. 157. 158. 179/3. 188. 190. 191. 197. 220. 226. 227. 314 ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35. maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca 53. Maddeden alınan hüküm varsa belirtilen süre boyunca belge düzenlenmez)
  7. İBB Gelirler Müdürlüğünden Borcu Olmadığı Kontrol Edilecektir.

 SERVİS TAŞIMA KART VE ŞOFÖR BİLGİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Çeşitli Dokümanlar:

Merkez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Blv. No:3 Kat:2 34146 Bakırköy - İSTANBUL