LİMAN ÜCRETSİZ SERVİS ARACI GÜZERGAH KULLANIM İZİN BELGESİ

Tüm servis araçları için güzergâh kullanım izin belgesi başvuruları internet üzerinden yapılmaktadır. Yeni uygulamaya geçen bu sistem için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ

 http://e-tuhim.ibb.gov.tr/

 

BAŞVURU BELGELERİ 

Liman Ücretsiz Servis Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi İçin İstenilen Belgeler;

 1. Kurum/Kuruluş kendi öz mal araçları ile taşımacılık yapmayacak ise taşımacıyla yapmış olduğu sözleşme,
 2. Motorlu Araç Trafik ve Araç Tescil Belgesi (Kullanım Amacı Yolcu Nakli-Ticari ibraz edilecek) (En az 10 koltuk kapasiteli minibüs veya en fazla 35 koltuk kapasiteli otobüs),
 3. Taşımacıya ve/ya Alt Taşımacıya ait ilgili Oda Faaliyet Belgesi/Belgeleri (İlk defa güzergâh izin belgesi alacak servis araçlarının bir defaya mahsus olmak üzere),
 4. Güzergâh Krokisi,
 5. Servis Aracı Uygunluk Belgesi (Yetkili Servis Tarafından Onaylı),
 6. Toplam taşımacılık hizmetinde kullanılan araç sayılarının %20 oranındaki araçların depolanması için, taşımacıya ait tapu fotokopisi/kira kontratı/otopark sözleşmesi,

 

Şoför Evrakları;

 1. Toplu Taşım Aracı Kullanım Belgesi 

Ücretsiz Servis Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar;

(Liman Ücretsiz Servis Taşımacılığı Araçları)

 1. Liman Ücretsiz Servis Taşımacılığı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi almak için TUHİM’e yapılacak müracaatta durak yerleri listesi önceden bildirilmelidir. Bildirim dışı yerlerde yolcu bindirip-indirme yapılmayacaktır. TUHİM’in uygun görmediği noktalarda duraklama veya yolcu bindirme-indirme yapılamaz.
 2. Liman Ücretsiz Servis Taşımacılığı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi amacı dışında kullanılamaz.
 3. Yolcudan ücret alınamaz.
 4. Liman Ücretsiz Servis Taşımacılığı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi, başkasına satılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve başkasına kullandırılamaz.
 5. En az 10 koltuk kapasiteli minibüs veya en fazla 35 koltuk kapasiteli otobüsler ile yapılacaktır.
 6. Liman Ücretsiz Servis Taşımacılığı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi, UKOME tarafından belirlenen güzergâh ve taşımacılık kapsamı için geçerlidir, ihlal edilmesi durumunda geçersiz ve yok hükmünde olup belge iptal edilir. 

 

Merkez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Blv. No:3 Kat:2 34146 Bakırköy - İSTANBUL