Toplu Ulaşım araçlarında çalışacak şoförler için Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi uygulamasına geçilecek olup, şoförlere Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi verilmesi için aşağıdaki özellikler/belgeler aranacaktır. İlgili otoriteler aşağıdaki maddelerde yer alan hususlar dışında taşımacılık türüne göre ilave şartlar arayabilecektir.

 • En az 22 (otobüs ile taşımacılık için en az 25 ve öğrenci servis taşımacılıkları için en az 26) yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmak (31.12.2023 tarihine kadar 69 yaş olarak gün almamış olması şeklinde uygulanacak olup 66 yaşından gün almış şoförlerin Sürücü Adayları ve Sürücüler için Sağlık Raporu (EK-7) e-devlet üzerinden beyan edecektir.) (2023/4-23)
 1. Öğrenci servis taşımacılığı ve sürücüsü dâhil oturma yeri on sekizi aşan otobüslerde şoförlük yapacak kişilerin en az 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olması,
 2. Sürücüsü dâhil oturma yeri on yediyi aşmayan minibüsler ve taksi taşımacılığında şoförlük yapacak kişilerin en az 22 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olması,
 • Öğrenci servis taşımacılığı için kullanılacak taşıt, minibüs ise 7 yıllık, otobüs ise 5 yıllık, minibüs, taksi, taksi dolmuş, otobüs ve diğer servis taşımacılığında kullanılacak taşıtlar için ise en az 2 yıllık kullanacağı taşıta uygun sürücü belgesine sahip olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmî kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı sahibi olmak (Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapacak şoförlerin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81. 82. 83. 86. 87. 88. 94. 95. 96. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 141. 142. 143. 148. 149. 157. 158. 179/3. 188. 190. 191. 197. 220. 226. 227. 314 ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35. maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca 53. Maddeden alınan hüküm varsa belirtilen süre boyunca belge düzenlenmez), (2023/1-18)
 • Son beş (5) yıl içerisinde bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak,
 • Son beş (5) yıl içerisinde trafik kurallarını (aşırı hız vb.) ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,
 • Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,
 • İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak ve şoförlük yapmasına mani olmadığına dair Psikoteknik Değerlendirmeye Dayalı Psiyatrik Muayene raporu sahibi olmak,
 • İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak ve şoförlük yapmasına mani olmadığına dair Psikoteknik Değerlendirmeye Dayalı Psikolog Muayene raporu sahibi olmak,
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan Ulusal Meslek Standardına Uygun Taşıt Şoförü Sertifikası sahibi olmak, (sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilecektir),
 • Uygulamalı Sürüş ve Sınıf Eğitimleri, İstanbul’un yol ağı, Davranış psikolojisi, Mevzuat vb. konularda eğitim almış olmak, (sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilecektir),

Kara ve denizde yolcu taşımacılığında hizmet vermekte olan ticari taşıt ve toplu ulaşım araçlarını sürenler ile lüzumu halinde bu araçlarda görev yapmakta olan diğer personelin işe girişte ve vize yenilemeleri esnasında alkol ve madde kullanımına yönelik taramalar öncelikli olmak üzere; bulaşıcı hastalıklar, tüberküloz, ruh sağlığı ve hastalıkları, metabolik hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar ve sair gerek araç sürücüsünün güvenliği gerekse de toplum güvenliği ile ilgili ve ilişkili olabilecek sağlık durumlarına ilişkin muayene, tarama ve tetkiklerinin İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli şekilde belirlenmiş olan EK-2’deki  “İstanbul İli Şehir İçi Ulaşımında Ticari Taşıt ve Toplu Taşıma Aracı Şoförlerinin Sağlık Şartları Ve Bunların Tarama ve Muayenelerine Dair Yönerge”  doğrultusunda yine İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli şekilde her hususa müstakilen hazırlanacak olan usul ve esaslar, akış şemaları, formlar ve sair evrak ve bilgi işlem altyapıları ile yürütülecektir.

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi kullanım süresi 5 yıldır.

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesine haiz şoförler 5 yılda bir eğitim tekrarı yapmak zorundadır. Yapılacak tekrar eğitimi sonrası başarılı olacak şoförlerin belgeleri 5 yıllığına vizelenecektir. Tekrar eğitimi sonrasında 5 defa başarısız olan adaylar 1 yıl süre ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi için başvuru yapamayacaktır.

Ticari taşıtlarda çalışacak şoförler için “Şoför Hizmet Kalite Puanı” uygulamasına geçilecek olup, söz konusu uygulama kapsamında aşağıdaki hususlar uygulanacaktır.

 • Her şoför için Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’ni ilk alımlarında 100 hizmet kalite puanı tanımlanacaktır.
 • EK-1’de yer alan Hizmet Kalite Kesintisi Yaptırım Cetveli’nde yer alan ihlallere göre hizmet kalite puanı uygulanacaktır.
 • Söz konusu yaptırım cetvelinde yer alan hizmet kalite puanları toplanarak işlem yapılacaktır.
 • Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi sahibi şoförlerin 100 hizmet kalite puanını ilk kez doldurduklarında sahip olduğu Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’nin 30 gün süre ile askıya (pasif) alınacak ve ayrıca eğitim tekrarı sonrasında yapılacak sınav (sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilecektir.) ile yeniden Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi alınabilecektir.
 • Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi sahibi şoför 100 hizmet kalite puanını ikinci kez doldurulduğunda Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 90 gün süre ile askıya alınacak ve eğitim tekrarı sonrasında yapılacak sınav (sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilecektir.) ile yeniden Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi alınabilecektir.
 • Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi sahibi şoför 100 hizmet kalite puanını üçüncü kez doldurulduğunda bir daha Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi düzenlenmeyecektir.
 • EK-1’deki Hizmet Kalite Kesintisi Yaptırım Cetveli’nde yer alan hükümlerden ceza alanlar son cezasından itibaren geriye doğru 1 takvim yılı içerisinde ceza almaması durumunda mevcut hizmet kalite puanları 100’e dönüştürülecektir.

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi İstanbul Kart özellikli olacaktır.

Taşımacı ve şoförler tarafından TUHİM elektronik ruhsat sisteminde yer alan iletişim bilgileri (cep telefon numarası, elektronik posta adresi) aktif ve güncel olarak beyan edilmek zorunda olup taşımacı ve taşıtlarda çalışacak şoförlere bildirimler (belgelerin hazır olması, denetim ve ihlal sonucu vb. hususlar) beyan edilen cep telefonu numarasına Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile veya elektronik posta olarak yapılabilecektir.

İlgili otoriteler yukarıda bahsi geçen hususlar dışında taşımacılık türüne ve taşımacıyla olan hukuki ilişkilerine göre ilave şartlar arayabilecektir.

Merkez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Blv. No:3 Kat:2 34146 Bakırköy - İSTANBUL