OKUL SERVİS TAŞIMACILIĞI

 OKUL SERVİS ARACI GÜZERGAH KULLANIM İZİN BELGESİ

Tüm servis araçları için güzergâh kullanım izin belgesi başvuruları internet üzerinden yapılmaktadır. Yeni uygulamaya geçen bu sistem için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 

ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ

http://e-tuhim.ibb.gov.tr/

 

BAŞVURU BELGELERİ 

Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;

Gerçek Kişi İçin,

 1. İlgili oda faaliyet belgesi, (mevcut taşımacılar için, çalıştığı döneme ait faaliyet belgesi, vergi mükellef kaydı veya 25.05.2015 tarihi öncesine ait güzergâh kullanım izin belgesi)

Tüzel Kişi İçin,

 1. Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Şirket Yetkilisi İmza sirküleri,
 2. Şirket merkezinin veya şubesinin İstanbul İl sınırları içerisinde olduğunu gösterir belge,
 3. İlgili oda faaliyet belgesi, (mevcut taşımacılar için, çalıştığı döneme ait faaliyet belgesi, vergi mükellef kaydı veya 25.05.2015 tarihi öncesine ait güzergâh kullanım izin belgesi)
 4. Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Taahhütnamesi (internet üzerinden yapılan müracaatlarda onaylanacak olup ayrıca istenmeyecektir),
 5. Başvuru grubuna göre (A, B. C ve D) sağladığı standartları gösterir belgeler, (Orta Düzey Yönetici (ODY2)  Mesleki Yeterlilik Belgesi, Üst Düzey Yönetici (ÜDY2) Mesleki Yeterlilik Belgesi, ISO 9001, OHSAS 18001 ve TSE 12257 Belgeleri) 

 

 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;

 1. 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olduğunu gösteren resmi kurum belgesi/onayı,
 2. Servis taşıtı minibüs ise 7 yıllık, otobüs ise 5 yıllık sürücü belgesi,Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması (son iki aylık),
 3. E-devlet üzerinden Son Beş yıla ait Sürücü Belgesi Ceza Bilgisi Sorgulaması (Son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak taşıt kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,)
 4. Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı (Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapacak şoförlerin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81.’ ‘82.’ ‘83.’ ‘86.’ ‘87.’ ‘88.’ ‘94.’ ‘95.’ ‘96.’ ‘102.’ ‘103.’ ‘104.’ ‘105.’ ‘106’, ‘107’, ‘108’, ‘109.’, ‘148.’, ‘149.’, ‘179/3.’ ‘188.’ ‘190.’ ‘191.’ ‘226’ ‘227.’ ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun ’35.’ maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir),
 5. Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan Ulusal Meslek Standardına Uygun Servis Taşıtı Şoförü sertifikası sahibi olmak (Sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilecektir),
 6. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik raporu,
 7. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden her yıl alınacak bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı ve psikiyatri yönünden (uzman unvanına sahip doktorlardan) sağlık raporu, (son bir yılı aşmamış olmalı)

Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;

 1. Motorlu Araç Trafik ve Araç Tescil Belgesi, (Klimalı) (Engelli erişimine uygun araçlarla ilgili 5378 Sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır).
 2. Resmi Gazetenin 26.10.2016 Tarih ve 29869 Resmi Gazete Sayısı ile yayınlanmış olan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera sistemlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış uygunluk belgesi,
 3. Araçtaki tüm koltukları kapsayan Koltuk Ferdi Kaza Sigortası,
 4. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesinde örneğibulunan, öğrenci velisi ile taşımacı (gerçek veya tüzel kişilik) arasında yapılacak sözleşme/Sözleşme (Taşıt Kiralık ise) Şirket ile taşınan kurum (firma) arasında sözleşme/Sözleşmeler (Kamu ile yapılan sözleşme–taşıt kiralıksa yapılan sözleşme)
 5. Şoför olarak çalışacaklara ait Toplu Taşıma Aracı (Ticari Taşıt) Kullanım Belgesi/kurum onayı,
 6. Okul Servis Taşımacılığında Çalışacak 22 Yaşını Doldurmuş Rehber Personel İçin Gerekli Belgeler;
 • En az lise mezunu olduğunu gösterir belge,
 • Her yıl aile hekimliğinden alınmış servis rehber personeli olmaya uygun rapor,
 • Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı (Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapacak şoförlerin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘81.’ ‘82.’ ‘83.’ ‘86.’ ‘87.’ ‘88.’ ‘94.’ ‘95.’ ‘96.’ ‘102.’ ‘103.’ ‘104.’ ‘105.’ ‘106’, ‘107’, ‘108’, ‘109.’, ‘148.’, ‘149.’, ‘179/3.’ ‘188.’ ‘190.’ ‘191.’ ‘226.’ ‘227.’ ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun ’35.’ maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir),
 • Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi üzerine kayıtlı rehber personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,

Not:

 

 

 • Araçta reklâm ve/ya logo varsa İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Merkez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Blv. No:3 Kat:2 34146 Bakırköy - İSTANBUL