Okul ve Personel Servis Taşımacılığı Hakkında Duyuru

Servis Plaka Haklarıyla ilgili yüzlerce taşımacının beklediği karar 20.08.2020 tarihinde düzenlenen UKOME toplantısından geçti. 2020/4-7.A Sayılı UKOME kararına göre; 25 Mayıs 2015 tarihinde üzerine kayıtlı servis aracı bulunan ve 25 Haziran 2015 tarihinde ilgili oda faaliyet belgesi sahibi olan taşımacılar servis taşımacılığı hak talebinde bulunabilecekler.

 BAŞVURULAR ONLİNE OLARAK YAPILACAK

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün elektronik ruhsat başvuru sistemi https://e-tuhim.ibb.gov.tr/ üzerinden online yapılacak başvurular, 2 Eylül 2020 tarihinde başlayıp 2 Kasım 2020 saat 23.59’a kadar yapılabilecektir. Başvuru sahiplerinin başvuru sırasında istenen belgeleri her araç için ayrı ayrı sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 02 Kasım 2020 tarihine kadar yapılan ön başvurulardan alınan belgelerin doğruluğu ilgili kurumlarca (emniyet ve meslek odaları) yapıldıktan sonra hak (plaka) ataması yapılacaktır.

Müracaat tarihi itibarıyla tüzel kişiliklerin 25 Mayıs 2015 tarihi ile 25 Haziran 2015 tarihi arasındaki unvan ve vergi numaraları halihazırda değişmemiş ve güncel faaliyet belgesi iştigal alanında Öğrenci/Yolcu/Servis/Şehir İçi Yolcu taşımacılığı yazıyor olması gerekmektedir.

 BAŞVURULAR İÇİN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Başvuru sahiplerinin 25 Mayıs 2015 tarihinde üzerine kayıtlı servis aracı bulunduğunu ve 25 Haziran 2015 tarihinde ilgili Meslek Odalarına kayıt yaptırdığını ispatlaması gerekmektedir. Bunun için izlenmesi gereken yol şu şekilde:

25.05.2015 tarihinde aracın üzerinizde olduğuna dair belge işlemleri için;

-Aracı hala üzerinde olan gerçek ve tüzel kişiler: 25 Mayıs 2015 tarihinde üzerine kayıtlı olan her servis aracı için Emniyet Müdürlüklerinden alınan belgeyi veya Noterlerden alınan Araç Tescil Bilgileri belgesini (25.05.2015 tarihinde adınıza kayıtlı araçları listeleyen resmi belgeler) sisteme yükleyecektir.

-Aracı satış görmüş gerçek ve tüzel kişiler: 25 Mayıs 2015 tarihinde üzerine kayıtlı olan her servis aracı için Emniyet Müdürlüklerinden alınan belgeyi ve satış gören araca ilişkin Noter Satış Sözleşmesini sisteme yükleyecektir.

25.06.2015 tarihine kadar ilgili Meslek Odalarına kayıt yaptırdığınıza dair belge işlemleri için;

25.05.2015-25.06.2015 tarih aralığında aktif taşımacılık yaptığına dair ve faaliyet belgesi iştigal alanında Öğrenci/Yolcu/Servis/Şehir İçi Yolcu taşımacılığı yazan ilgili meslek odası kayıt belgesini sisteme yükleyecektir.

ARAÇ TESCİL ÖZET RAPORU BAŞVURULARI EMNİYETTEN ONLİNE YAPILABİLİYOR

 Okul ve Personel Servis Taşımacılığı kapsamında; 20.08.2020 Tarih ve 2020/4-7.A sayılı UKOME kararıyla düzenlenen ''Servis Hak Ön Başvuruları'' için aracının üzerine kayıtlı olduğuna dair Araç Tescil Özet Raporu başvurusu, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün internet sitesi ( https://bildirim.istanbul.pol.tr/tescil/default.aspx ) üzerinden yapılabilecektir.

 YENİ PLAKALAR 2 YIL BİTMEDEN DEVREDİLEMEYECEK

-Şartları sağlayan kişilere taşımacılık hakkı tanımlanacak ve tanımlandığı tarihten itibaren 30 Takvim günü içerisinde LAA–LZZ aralığındaki plakalardan belirlenen kombinasyon sisteme girilecektir. Bahsi geçen 30 Takvim günü içerisinde LAA–LZZ aralığındaki plakalara geçiş yapmayan kişinin ilgili servis plaka hakkı iptal edilecektir. Bu UKOME kararı kapsamında alınacak servis taşımacılığı hakları, ilgili hakkın E-Toplu Ulaşım Ruhsatı sistemi üzerinden tanımlandığı tarihten itibaren iki yıl tamamlanmadan devredilmeyecektir.

 SAHTECİLİĞE GEÇİT VERİLMEYECEK

Sahte belgeyle veya gayri yasal şekilde tahditli servis plakası elde eden, devir alan veya devir eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunularak yapılan sahtecilik tespiti sonrasında mevcutta sahip oldukları veya alacakları plakaların devir ve güzergah izin işlemleri engellenecektir.

Online başvurularla ilgili detaylı bilgiye Beyaz Masa ALO 153 numarasından ulaşabilirsiniz.

ONLİNE BAŞVURU SÜRECİNİ LİNKTE YER ALAN VİDEODAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.


Merkez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Blv. No:3 Kat:2 34146 Bakırköy - İSTANBUL