Hakkımızda

Toplumların gelişmişlik düzeyini ifade eden en önemli ölçütlerden biri de sürdürülebilir ulaşım sistemleridir. Sürdürülebilir kalkınmanın da en önemli etkenlerinden biri olan toplu ulaşım sistemleri, gelişmiş toplumlar tarafından desteklenmekte ve vatandaşlar tarafından maksimum seviyede kullanılması teşvik edilmektedir. Bu çerçevede, erişilebilir, güvenli, konforlu, çevre dostu, ekonomik ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi kurmak adına Belediye Meclisimizin 18.11.2004 tarih ve 911 sayılı kararı ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (f) ve (p) fıkralarındaki görevleri yapmak üzere Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuştur. Müdürlüğümüz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde, ulaşım ana planı doğrultusunda çalışmalarını sürdürerek, toplu ulaşım ve taşıma hizmetlerini, ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmekte ve bu amaçla gerekli tesisleri kurma, kurdurma, işletme veya işlettirme hizmetlerini planlamaktadır. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü toplu taşıma araçları ile minibüs ve taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını, durak yerlerini belirlemekte ve denetlemekte, bu araçlara çalışma ruhsatı ve güzergâh kullanım izin belgesi vermektedir. Toplu ulaşım sistemleri arasında hat planlaması, hat optimizasyonu yapmaktadır. Ulaşım modlarının entegrasyonunu sağlamak amacıyla planlama yapmakta ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamaktadır. Müdürlüğümüz tarafından, kentin toplu ulaşım analizleri yapılmakta ve ulaşım ihtiyaçlarının konforlu, hızlı ve sürekli olarak ideal toplu ulaşım modlarıyla yapılmasına yönelik inceleme, araştırma, etüt ve arazi çalışması için gerektiğinde sivil toplum örgütleri ve üniversitelerden destek alınarak toplu ulaşımla ilgili her türlü araştırma geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.