8+1 ARAÇLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

İstanbul’da, taksilerin erişilebilirliğinin sağlanması ile hareket kabiliyeti sürekli (ortopedik engelli, merdiven çıkmada / inmede zorluk yaşayanlar) veya süreksiz (geçici ayak tramvası yaşayanlar, pusetli çocuklu anneler vb.) kısıtlı bireylerin, ulaşım ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik; kısıtlar olmaksızın ulaşım gereksinimlerinin karşılanabileceği kendilerine özel alternatif bir ulaşım aracına sahip olmaları amaçlanmaktadır.

UKOME Kararıyla 1803 minibüsün (Lağv edilen minibüs hatlarından 321 adet minibüs doğrudan dönüştürülmüştür) noter huzurunda çekilen kura sonucunda 8+1 taksiye dönüştürülmesine karar verilmiş olup 8+1 taksiye dönüşüm taahhütnamesi ile araç ve şoförler ile ilgili genel esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda söz konusu taahhütnamenin Genel Esaslar başlıklı 7. Maddesinde “Minibüs plakası taksi plakasına dönüşen taşımacılar en az 3 yıl süreyle sarı, siyah veya turkuaz taksiye geçiş yapamayacaktır” ibaresi yer almaktadır.

Erişilebilir taksi hizmetinin devam etmesi ile birlikte taşımacıların sürdürülebilir bir taksi taşımacılığı hizmeti verebilmesi adına;

 1. Mevcuttaki UKOME Kararlı taksi duraklarında en az 1 adet, İstanbul’da yer alan 114 adet AVM taksi duraklarına 2 adet olmak üzere en az 717 adet 8+1 koltuk kapasiteli taksi faaliyet göstermeye devam edecektir. Bununla birlikte en fazla 1038 adet 8+1 koltuk kapasiteli taksi için Minibüsten Taksiye Dönüşüm Taahhütnamesi Araç ve Şoför Esaslar Genel Esaslar 7. Maddesinde yer alan “Minibüs plakası taksi plakasına dönüşen taşımacılar en az 3 yıl süreyle sarı, siyah veya turkuaz taksiye geçiş yapamayacaktır.” hükmü talep edilmesi durumunda uygulanmayacak ve bu araçlar için segment değişikliği hakkı tanınacaktır.
 2. Segment değişikliği hakkı tanınacak en fazla 1038 aracın seçimi aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.
         a. UKOME Kararlarıyla minibüs hatlarından (lağvedilen) doğrudan 8+1 taksiye dönüşme hakkı olan ve EK-1’de plakaları yer alan 321 adet hak sahibinden talep edenler, işbu UKOME Karar tarihinden itibaren 18.04.2024 tarihine kadar doğrudan taksi segment değişikliği yapabilecektir. Söz konusu 321 hak sahibinin belirtilen tarihe kadar Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne başvurmaması durumunda işbu UKOME Kararı çerçevesinde segment değişikliği yapılmayacaktır.
         b. İlgili UKOME Kararları çerçevesinde noter huzurunda yapılan çekilişle dönüşüm hakkı kazanan araç sahiplerinden taksi segment değişikliği yapmak isteyenler için Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Mart 2024 itibariyle 1 ay (30 takvim günü) süreli bir başvuru alınacaktır.
 • Başvuruların tamamlanmasından sonra işbu UKOME Kararı tarihi itibariyle minibüsten taksiye dönüşüm için tahsis belgesi alan EK-2’deki 1095 adet taksi plakası sahiplerinden başvuranların sayısı, noter huzurunda kura ile belirlenebilecek hak sahibi sayısından az olması durumunda bu kişiler noter çekilişine gerek kalmaksızın segment değişikliği yapabilecektir.
 • Başvuru sayısının noter huzurunda kura ile belirlenebilecek hak sahibi sayısından fazla olması durumunda hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.
 1. Segment değişikliği yapmak isteyen taşımacılarının bizzat veya vekalet ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir.
 2. Birden fazla hisseli araçlar için hissedarlarının tamamının Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bizzat veya vekâleten başvuru yapması ve hissedarların herhangi birinin başvurmaması durumunda ilgili plakanın dönüşüm kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 3. Taksi segment değişikliği yapmaya hak kazanan tüm araçlar için Tahsis Belgesi düzenlenecektir.
 4. 8+1 taksilerden segment değişikliği ile 4+1 taksilere dönüşüm yapacak araçlarda aranacak şartlar aşağıdaki şekilde olacaktır.
 • İlk alım sıfır (0) yaş araç olacaktır.
 • Tüm araçların her yıl Geçici Çalışma Ruhsatnamesi başvurularında TAHKUK İstasyonlarında ilgili uygunluk onayından geçecektir.
 • Şoförler 10 günlük zorunlu eğitimi başarıyla tamamlayacaktır.
 • UKOME Kararına uygun Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi cihazları (kamera vb.) ile Elektronik Ayırıcı İşaretlerin (Tepe Lambası) araç üzerinde bulundurulacaktır.

EK-1 

EK-2

 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

 

 


Merkez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Blv. No:3 Kat:2 34146 Bakırköy - İSTANBUL