Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kamera Görüntü Talep İşlemleri İçin İzlenecek Adımlar

  • Adli vaka dolayısıyla şikâyette bulunmak isteyen kişi öncelikle adli mercilere (Polis Merkezi, Savcılık, Jandarma vb.) başvurarak ilgili olaya ait görüntülerin incelenmesini talep etmelidir.
  • Bu talep doğrultusunda başvurulan Adli Merci tarafından Müdürlüğümüze üst yazı yazılacaktır.
  • İlgili kurum tarafından yazılan üst yazının Müdürlüğümüze resmi iletişim kanalları ile ulaşması zorunludur. 
  • Tarafımıza ulaşan yazı gereğince Müdürlüğümüz personelince ilgili saat aralığındaki görüntüler tespit edilmeye çalışılır.
  • Görüntünün tespit edilmesi halinde, CD’ ye yazdırılarak ilgili adli kurumun personeline, Elden Teslim Tutanağını doldurması şartıyla teslim edilebilir ya da ilgili adli kuruma posta yolu ile gönderilir.
  • Görüntünün tespit edilememesi halinde, ilgili adli kuruma üst yazı ile bilgi verilir.
  •  Görüntüler başvuru sahibi vatandaşa teslim edilemez.

 

       Elden Teslim Tutanağı

 


Merkez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Blv. No:3 Kat:2 34146 Bakırköy - İSTANBUL