DENİZ TAKSİ TAŞIMACILIĞI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, toplu ulaşım sisteminde deniz taşımacılığının payını artırma hedefiyle, Deniz Taksilerin çalışma usul ve esaslarının belirlendiği Deniz Taksi Taşımacılığı Yönergesi oluşturulmuştur.

Bu yönerge ile; kara ile deniz bağlantısının sağlandığı, diğer ulaşım modları ile entegre, günün şartlarına yönelik, denetlenebilir ve vatandaşların taleplerinin karşılandığı bir deniz taksi sistemi hedeflenmiştir.

Bu kapsamda Deniz Taksi olarak hizmet verecek deniz araçlarının Denize Elverişlilik Belgesi/Bağlanma Kütüğü Ruhsatında Deniz Taksi olarak cins tanımı yapılmış olması gerekmektedir. Deniz taksiler mürettebat dahil 12 kişiden fazla yolcu taşıyamazlar.

24.09.2020 tarih ve 2020/5-13 Sayılı UKOME kararı ile belirlenen Deniz Taksi Yönergesi

 

DENİZ TAKSİ TAŞIMACILIĞI İZİN BELGELERİ 

Deniz Taksi Taşımacılığı Yetki Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;

1.İMEAK Deniz Ticaret Odası/Esnaf Odasından alınacak faaliyet belgesi,

2.Ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri.

 

Deniz Taksi Taşımacılığı Araç Kartı Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;

1.Gerçek ve Tüzel kişiler için Deniz Taksi Taşımacılığı Yetki Belgesi,

2.İlgili mevzuat ile işbu yönergede belirtilen şartları haiz, Deniz Taksinin sahibi olmak.

 

Deniz Taşıma Aracı Kullanım Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;

1.Adli Sicil Kaydı (gemiadamı için),

2.İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik raporu,

3.Gemiadamı Cüzdanı/Yeterlilik Belgesi Sureti,

4.İlgili Mevzuatta Gemiadamları için öngörülen sağlık raporu ve belgeleri,

5.En az kısa mesafe telsiz ehliyeti (KMT) yeterlilik belgesi,

6.Soyal Güvenlik Kurumu belgesi.

 

Deniz Taksi Çalışma Ruhsatı Müracaatı için Gerekli Belgeler;

1.Deniz Taksi Taşımacılığı Yetki Belgesi,

2.Deniz Taksi Taşımacılığı Araç Kartı,

3.Deniz Taşımacılığı yaptığına dair güncel Ticari Faaliyet Belgesi,

4.Gemi Tasdiknamesi veya Bağlanma Kütüğü Ruhsatı,

5.Tonilato Belgesi,

6.Denize Elverişlilik Belgesi,

7.İlgili mevzuatlarında öngörülen yolcular, üçüncü şahıslar ve gemiler için istenen mali sorumluluk ve koruma ve tazmin (P&I) sigorta poliçeleri,

8.Kimlik fotokopisi ve 1 adet vesikalık resim,

9.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenmiş ruhsat ücreti ödemesi yapıldığına dair belge.

Merkez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Blv. No:3 Kat:2 34146 Bakırköy - İSTANBUL