info

Taksi Dolmuşlar

 

 • Taksi Dolmuş: Yapısı itibariyle şoförü dâhil en fazla 9 (dokuz) oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan, kişi başına tarifeli ücretle yolcu taşıyan ticari motorlu aracıdır.

   

  Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz taksi dolmuşların çalışma prensipleri ile taksi dolmuş güzergâhlarının oluşturulması, iptali, birleştirilmesi, değişikliği, durak yerlerinin tespiti ve değiştirilmesi, güzergâhların çoğaltılıp azaltılması ayrıca ihtiyaç halinde uygulanması hususunda değişiklikleri, İstanbul ili sınırları içinde Ulaşım Ana Planı çerçevesinde toplu ulaşım araçlarının entegrasyon planını hazırlar ve UKOME’ ye sunar. Taksi dolmuşların Yıllık Çalışma Ruhsatları Müdürlüğümüz tarafından düzenlenmektedir. Ayrıca Müdürlüğümüz taksi dolmuş hatlarına yapılacak ücret tarifelerini belirleyerek UKOME’ ye rapor halinde sunmakta olup UKOME kararları çerçevesinde gerekli uygulamaları yapmaktadır.

   

  Çalışma Ruhsatı başvuruları elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılmaktadır. http://e-tuhim.ibb.gov.tr/ internet adresinden elektronik başvuru sistemine giriş yaparak tüm esnafımız Çalışma Ruhsatı başvurusunda bulunabilmektedir.

   

  TAKSİ DOLMUŞ ÇALIŞMA RUHSATI ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER;

   

  1. a) Çalışma Ruhsatnamesi düzenlenmesi esnasında ticari araç sahibinden istenecek Belgeler;

  1) Taksi Yönetim Merkezine üyelik belgesi (sözleşmesi) ve cihaz periyodik muayene belgesi,

   

  2) Araç Tescil Belgesi (Kullanım Amacı Yolcu Nakli-Ticari) fotokopisi,

  3) İlgili oda faaliyet belgesi,

  4) Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (tüm hissedarların),

   

  5) Plaka sahibi değişmiş ise satış sözleşmesi/veraset ilamı fotokopisi varsa feragatname fotokopisi ve o yıl verilen Taksi Geçici Çalışma Ruhsatnamesinin aslı (interaktif başvuru yapıldığında yeni belge tesliminde istenecektir),

  6) Taksimetre Sicil ve Muayene Kartı.

   

  1. b) Ticari araç sahibi dâhil tüm şoförlere ait İstenecek Belgeler;

  1) B/C/E sınıfı sürücü belgesi fotokopisi,

  2) Taksi Yönetim Merkezi Üyelik Belgesi (sözleşmesi),

  3) Başvuru tarihi itibariyle 2 ayı geçmemiş Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması aslı,

  4) Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı (5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ‘102.’ ‘103.’ ‘104.’ ‘105.’ ‘109.’ ‘179/3.’ ‘188.’ ‘190.’ ‘191.’ ‘227.’ ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ’35.’ maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş),

  5) Taşımacı üzerine kayıtlı Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,

  6) Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (tüm şoförler için),

  7) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik raporu,

  8) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden her yıl alınacak bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı yönünden (uzman unvanına sahip doktorlardan) sağlık raporu,

  9) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden uyuşturucu kullanmadığı ile ilgili tahlil sonuçlarını gösterir rapor (Başvuru tarihi itibariyle 1 (Bir) ayı geçmemiş),

  1. c) Araç veya Şoförlerden herhangi birinin değişmesi durumunda istenilen evraklar ile birlikte, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne müracaat edilerek Çalışma Ruhsatnamesi yenilenecektir.

   

  Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezine Katılım amacıyla Araç Montaj Randevusu Almak İçin Tıklayınız.

   

Merkez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Blv. No:3 Kat:2 34146 Bakırköy - İSTANBUL